Βασική εκπαίδευση χειριστών ΣμηΕΑ - Απόκτηση διπλώματος Α1/Α2/Α3
  • Description
  • Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης των Συστημάτων Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών, του τρόπου σχεδιασμού μιας ασφαλούς πτήσης και του σχεδιασμού πτήσεων με σωστές παραμέτρους ανάλογα με τον σκοπό και τους στόχους της πτήσης. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν με την χρήση των ΣμηΕα, να αποκτήσουν δίπλωμα χειριστή Α1/Α3 και Α2 κατηγορίας και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν σωστά μια πτήση ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί. Ο τρόπος εκμάθησης θα περιλαμβάνει βασικούς ορισμούς και γνώσεις για τις τεχνολογίες αυτές αλλά και επίδειξη της λειτουργίας με διά ζώσης εκπαίδευση. Θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να σχεδιάσουν μια πραγματική πτήση, να την υλοποιήσουν καθώς και να εκπαιδευτούν σε βασικούς χειρισμούς των ΣμηΕΑ με πρακτική εξάσκηση.


location_on Physical location is at mapView


  • Subject Categories
  • Agricultural Sciences-Food Science & Technology
  • Engineering Sciences & Technology
  • Additional Details
  • Languages
  • Greek, Modern language
Login to express interest in this matsig cloudLogin / Register publicVisit Website

Contact Information

perm_contact_calendare-mail: sgeronti@aua.gr Τηλέφωνο: 210 5294093

email: kedivim@aua.gr Τηλέφωνα: 210 5294400 (10.00-15.30).