Εσωτερικός Έλεγχος
  • Description
  • Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης συστημάτων Εσωτερικού Έλεγχου. Αποσκοπεί επίσης στο να συμβάλει στην τεχνική κατάρτιση των εκπαιδευομένων για επιμέρους δραστηριότητες, με σκοπό να διενεργούν ολοκληρωμένους ελέγχους που θα προσθέτουν αξία, να σχεδιάζουν τις στρατηγικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργιών της διοίκησης ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου.


location_on Physical location is at mapView


  • Subject Categories
  • Agricultural Sciences-Food Science & Technology
  • Policies and economics
  • Additional Details
  • Languages
  • Greek, Modern language
Login to express interest in this matsig cloudLogin / Register publicVisit Website

Contact Information

perm_contact_calendare-mail: internalaudit.kedivim.aua@gmail.com

email: kedivim@aua.gr Τηλέφωνα: 210 5294400 (10.00-15.30)