Ελιά και Ελαιόλαδο: εκπαίδευση στη γευσιγνωσία και στις χημικές αναλύσεις
  • Description
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιόλαδου. Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στα κριτήρια ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιόλαδου, στην αξιολόγηση των ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, στη γευσιγνωσία επιτραπέζιας ελιάς και ελαιόλαδου και στις μεθόδους ανάλυσης διάφορων χαρακτηριστικών ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιόλαδου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.


location_on Physical location is at mapView


  • Subject Categories
  • Agriculture
  • Food sciences and Technology
  • Food chemistry
  • Additional Details
  • Languages
  • Greek, Modern language
Login to express interest in this matsig cloudLogin / Register publicVisit Website

Contact Information

perm_contact_calendarcontact person

kkandyliari@aua.gr, kedivim@aua.gr