Γεωπληροφ., ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση γεωργίας και στην προστασία περιβάλλοντος
  • Description
  • Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης της Γεωπληροφορικής, των επιλογών και των πλεονεκτημάτων των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και των γεωχωρικών πληροφοριών και εφαρμογών τους για την άσκηση της γεωργίας και την διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση καλλιεργειών. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν στις γεωχωρικές ψηφιακές τεχνολογίες, στην καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν το σύστημα εδάφους - κλίματος - καλλιέργειας (αισθητήρες εδάφους κλίματος και βλάστησης, εφαρμογές καταγραφής, ΣμηΕΑ) καθώς στη διαχείριση – χρήση της παραγόμενης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας (διαδικτυακές πλατφόρμες και διαδικτυακά γεωχωρικά παρατηρητήρια).


location_on Physical location is at mapView


  • Subject Categories
  • Agriculture
  • Forestry
  • Environmental engineering
  • Additional Details
  • Languages
  • Greek, Modern language
Login to express interest in this matsig cloudLogin / Register publicVisit Website

Contact Information

perm_contact_calendarcontact person

sgeronti@aua.gr, kedivim@aua.gr