Αγροτική, Επιχειρηματικότητα: Από την Παραγωγή στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
  • Description
  • Το πρόγραμμα “Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Από την Παραγωγή στην Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων”, σκοπό έχει να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο, τα κύρια βήματα που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να γίνει οικονομικά βιώσιμη η επιχείρηση του, σε βάθος χρόνου. Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρουσίαση κύριων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων . Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα για την καλύτερη διαχείριση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης γίνει παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του Ελληνικού Γεωργικού και Κτηνοτροφικού Περιβάλλοντος και εν συνεχεία θα καταστρωθεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο επιβίωσης στις συνθήκες που θα έχουν οριστεί πρωτύτερα, απαντώντας στους προβληματισμούς και στα ζητήματα που απασχολούν ένα σύγχρονο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.


location_on Physical location is at mapView


  • Subject Categories
  • Agriculture
  • Additional Details
  • Languages
  • Greek, Modern language
Login to express interest in this matsig cloudLogin / Register publicVisit Website

Contact Information

perm_contact_calendarcontact person

spimaria1@gmail.com,kedivim@aua.gr