Οργάνωση και Διοίκηση Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων
  • Description
  • Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα της οργάνωσης και διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, να σχεδιάζουν τις στρατηγικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργιών της διοίκησης μίας αγροδιατροφικής επιχείρησης.


location_on Physical location is at mapView


  • Subject Categories
  • Agriculture
  • Management & Economics of Innovations
  • Additional Details
  • Languages
  • Greek, Modern language
Login to express interest in this matsig cloudLogin / Register publicVisit Website

Contact Information

perm_contact_calendarcontact person

mgemtou@aua.gr, kedivim@aua.gr